СТРУКТУРА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

Адрес: 2595 НЕВЕСТИНО
Ул.Владимир Поптомов №17
тел.07915/22-30 
e-mail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

УПРАВЛЕНСКИ АПАРАТ

Длъжност

Тел.

1

Кмет на община:
инж.Димитър Стаменков

07915/22-30

2

Заместник кмет:
Йордан Глогов

07915/ 24-40

4

Секретар на община:
Антоанета Георгиева

07915/ 22-51

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Директор на д-я "Обща администрация"

            Пенка Тодорова Брашненичка

Главен счетоводител

                              незаета

Ст.счетоводител

Марияна Борисова Георгиева

Счетоводител

Ивета Иванова Николова

Юрисконсулт

Десислава Олегова Симеонова

Касиер

Теменуга Гаврилова Евтимова

Специалист с контролни функции, деловодство и архив.

 Светослава Петрова Тасева

Техн.сътрудник секретар

Мариана Николова Шопкина

Ст.специалист "Информационно обслужване"

Ивайло Славчов Георгиев

Ст.експерт"Финанси и чов.ресурси

Даниела Василева Йорданова

 

ДИРЕКЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТДЕЛ " Устройство на територията, административно обслужване и хуманитарни дейности"

Директор на д-я "Специализирана администрация" -Главен архитект

    Мая Александрова Кожухарова

Началник отдел "УТАОХД" и юрисконсулт

     Мая Първанова Арсова

Ст. Експерт "Контрол по строителството".

     Людмил Василев Стоянов

Гл.специалист ТУ и Р

      незаета

Специалист ТУ и Р

     Десислава Иванова Йорданова

Гл.спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"

       Илиана Янчова Митева

Младши експерт"Местни приходи"

       незаета

Ст. експерт"Местни приходи"

     Николай Василев Йорданов

Младши експерт"Местни приходи"

       Илиян Даниелов Цеков

 Спец. соц.дейности здравеопазване

              Мирослава Миронова Велинова

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Ветрен

      Захари Борисов Грозданов

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Долна Козница

    Маргарита Николова Миланова

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Згурово

      Цветанка Харалампиева Митрева

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Илия

      Борис Костадинов Велинов

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Мълводол

          Илия Сотиров Спасов

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Неделкова Гращица

        Василка Георгиева Тоскова

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Пастух

        Цветанка Николова Манчова

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Пелатиково 

          Илия Георгиев Манчев

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване" с.Длъхчево Сабляр

          Илия Георгиев Манчев

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Раково

       Радойчо Александров Анастасов

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Смоличано

           Боян Георгиев Котев

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Страдалово

         Радойчо Александров Анастасов

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Тишаново

           Боян Любенов Иванов

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Църварица

          Георги Младенов Укалски

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Кадровица

          Боян Георгиев Котев

Спец."Гражданска регистрация и административно обслужване"с.Еремия

         Райна Николова Алексова

ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Началник отдел "УОСГТ".

 Иво Георгиев Велков

Ст.експ."Земеделие"

Димитринка Андонова Димитрова

Гл. специалист "Управление на горските територии".

Пламен Вергилов Керелски

Гл.експерт  "Екология и опазване на природните ресурси"

Марияна Юриева Минчева

Гл.специалист "Общинска собственост транспорт и стопански дейности"

Илияна Стойнева

Гл.специалист "Енергетика и енергийна ефективност"

незаета

 

КМЕТСТВО С НАСЕЛЕНИЕ НАД 100 ЖИТЕЛИ

с.Ваксево

 Юлия Испиридонова

с.Четирци

 Ицко Иванов

с.Друмохар

 Красимир Георгиев

с.Рашка Гращица

 Боянка Иванова

с.Лиляч

Райна Петрова

 

ИЗВЪНЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Дейност "Отбранително - мобилизационна подготовка"

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

1

ЧИСТОТА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

2

ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА И АВТОТРАНСПОРТ

3

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

4

КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ

5

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.12, т.2 във връзка с чл. 14 от Закона предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.12, т.1 във връзка с чл. 5 от Закона предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

 
 
Ръководство

 

СПЕЦ. ГРАО

Go to top