Доставка на горива за община Невестино за срок от две години, както следва: безоловен бензин А95Н, дизелово гориво и газ пропан -бутан, газьол /дизел/ за отопление, съгласно поръчка-спецификация.

Go to top