„Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ваксево”, община Невестино, област Кюстендил” за кандидатстване по прог

Go to top