Доставка на специализирани автомобили за нуждите на община Невестино в две обособени позиции: 1.Обособена позиция 1.”Доставка на 1 брой Комбиниран багер-товарач” 2. Обособена позиция 2. „ Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увре

Go to top