Извършване на строителни работи по изграждане на Външен канал и бетонова яма на изчерпване към жилищен блок с. Рашка Гращица, изграждане на детска площадка в с. Рашка Гращица и изграждане на резервоар с. Ваксево - V 150 м3 община Невестино

Go to top