Доставка на хляб, хлебни изделия и хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж с. Невестино, обособени в три позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – "Доставка на хляб и хлебни изделия по одобрена количествена сметка“; Обособена

Последно променена в Вторник, 31 Октомври 2017 16:38

Go to top