Доставка на хляб, хлебни изделия и хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Райна Княгиня" с. Невестино, обособени в три позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – "Доставка на хляб и хлебни изделия по одобрена количествена сметка“; Обос

Go to top