ДОСТАВКА НА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ С. НЕВЕСТИНО, ОБОСОБЕНИ В ТРИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – "ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ПО ОДОБРЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА“; ОБОСОБЕНА

Go to top