Текущи процедури по ЗОП

Текущи процедури по ЗОП (25)

Публикувана в: Текущи процедури по ЗОП

 Предварителният  контрол в АОП е осъществен. Възложителят се е съобразил с всички препоръки.

Публикувана в: Текущи процедури по ЗОП

Открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на СМР "Допълнително водоснабдяване на с. Невестино от с. Мърводол от В 30/34/м. "Топилата" до водоем в махала "Синурска" и от водоем махала "Синурска" до съществуваща водопроводна мрежа на с. Невестино

Страница 2 от 2
Go to top