ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕВЕСТИНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

                                                                          

                                                                           

                                                    СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

 

1.РОСЕН  АТАНАСОВ – председател

2. БЛАГОЙ  МАНЗУРОВ

3. БЛАГОЙ АНДОНОВ

4. ЕВГЕНИ  МИЛЕВ

5. КАТИНКА  ОЧИПАЛСКА

6. КИРИЛ  ВУЧКОВ

7. МАРИЙКА СИМОВА

8.МИЛЧО КИРИЛОВ

9.РУМЯНА ВАСИЛЕВА

10.СНЕЖАНА СОТИРОВА

11.ТЕМЕНУЖКА ХРИСТОВА

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.12, т.2 във връзка с чл. 14 от Закона предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.12, т.1 във връзка с чл. 5 от Закона предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Общински съвет

Росен Атанасов

Благой Манзуров

Благой Андонов

Евгени Милев

Катинка Очипалска

Кирил Вучков

Марийка Симова

Милчо Кирилов

Румяна Василева

Снежана Сотирова

Теменужка Милева

Контакти

Go to top