ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕВЕСТИНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

                                                                          

                                                                           

                                                    СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

 

 

1.РОСЕН МЕТОДИЕВ АТАНАСОВ – председател

2. БЛАГОЙ ИВАНОВ МАНЗУРОВ

3. БЛАГОЙ ЙОРДАНОВ АНДОНОВ

4. ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ МИЛЕВ

5. КАТИНКА БОРИСОВА ОЧИПАЛСКА

6. КИРИЛ ХРИСТОВ ВУЧКОВ

7. МАРИЙКА ЙОРДАНОВА СИМОВА

8.МИЛЧО СЛАВЕВ КИРИЛОВ

9.РУМЯНА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА

10.СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА СОТИРОВА

11.ТЕМЕНУЖКА МИЛЕВА ХРИСТОВА

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.12, т.2 във връзка с чл. 14 от Закона предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.12, т.1 във връзка с чл. 5 от Закона предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Общински съвет

Росен Атанасов

Благой Манзуров

Благой Андонов

Евгени Милев

Катинка Очипалска

Кирил Вучков

Марийка Симова

Милчо Кирилов

Румяна Василева

Снежана Сотирова

Теменужка Милева

Go to top