ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

Постоянна комисия по териториално развитие, строителство и благоустройство, опазване на околната среда, обществения ред и сигурността на гражданските права и Европейските фондове: :

Председател: Снежана Сотирова 
Зам. Председател: Благой Андонов
Секретар :  Румяна Илиева
Членове: Благой Манзуров и Кирил Вучков


Постоанна комисия по икономика , бюджет и финансови отношиния:

Председател: Благой Андонов 
Зам. Председател: Катинка Очипалска
Секретар : Евгени Милев
Членове: Теменужка Христова и Милчо Кирилов


Постоянна комисия по хуманитарни дейности:

Председател:   Марийка Симова
Зам. Председател: Евгени Милев
Секретар : Снежана Сотирова
Членове: Румяна Илиева и Кирил Вучков

Контакти

Go to top